VANDLÆK


Procedure ved vandalarm fra BA Technologies, vedtaget på bestyrelsesmøde den 25. maj 2023


  1. BA Technologies kontakter Stuvehøjgaard (formand, næstformand eller kasserer) pr. e-mail og orienterer om, at der eksisterer en vandlæk på en konkret haveadresse.
  2. Formand eller næstformand kvitterer overfor BA Technologies for modtagelsen af alarmen via e-mail.
  3. Via Portalen fremfindes haveejerens kontaktoplysninger, og vedkommende kontaktes enten pr. e-mail eller pr. telefon, med besked om at kvittere for meddelelsen, når den er læst eller aflyttet.
  4. Kopi af evt. mail til haveejer sendes til øvrige bestyrelse.
  5. BA Technologies orienteres om, at haveejer er kontaktet og om skaden er udbedret – eller om der er lukket for vandet.
  6. Hvis det ikke er muligt at få kontakt til haveejeren indenfor 5-8 timer, kan en eller to bestyrelsesmedlemmer (efter aftale med øvrig bestyrelse) entrere haven, og selv lukke for vandet. I så tilfælde skal der efterlades en meddelelse til haveejeren om, hvorfor og hvornår der er lukket for vandet, og hvad tælleren stod på ved lukningen.