PARKERING


Der henvises til Ordensreglernes punkt 12, 13 og 14.


Biler og motorcykler henvises til parkeringspladser, hvor parkering altid skal ske mod midterrabatten (de små områder i midten af parkeringspladsen).

Parkering på kolonihaveforeningens grønne arealer (græsrabatter og lignende) er ikke tilladt.


Trailere må ikke forefindes på parkeringspladserne, men henvises til parkeringspladsen ved Fælleshuset, og skal ske uden gene for Fælleshusets gæsteparkering.


Hvis et medlem gentagne gange tilsidesætter ovennævnte regler om, at trailere skal stilles ved Fælleshuset, og har modtaget mundtlige og skriftlige påtaler, kan det medføre, at bestyrelsen træffer beslutning om opsigelse af medlemskab af kolonihaveforeningen.