PARKERING


Der henvises til Ordensreglernes punkt 12, 13 og 14 samt lokalplan 182 §5.c kortbilag 2


Biler og motorcykler henvises til parkeringspladser, hvor parkering altid skal ske mod midterrabatten (de små områder i midten af parkeringspladsen).

Parkering på kolonihaveforeningens grønne arealer (græsrabatter og lignende) er ikke tilladt.


Trailere:
Trailere må ikke forefindes på parkeringspladserne, men henvises til parkeringspladsen ved Fælleshuset, og skal ske uden gene for Fælleshusets gæsteparkering. På 42-siden ved Fælleshuset er der indrettet mulighed for henstilling af trailere og lignende (se billede herunder)


Dersom et medlem gentagne gange tilsidesætter ovennævnte regler om at trailere skal stilles ved Fælleshuset, og har modtaget mundtlige og skriftlige påtaler, kan dette medføre, at bestyrelsen træffer beslutning om opsigelse af medlemskab af kolonihaveforeningen.