BRANDFORSIKRINGSPLIGT


Der skal tegnes en brandforsikring omfattende de på grunden (havelodden) beliggende bygninger.