HAVEVANDRING


Bestyrelsens medlemmer går på havevandring i løbet af året - typisk slut juni/start juli samt i oktober måned.


Formålet med havevandringen er, at se efter om haverne er bragt i orden ifølge Ordensreglernes punkt 2, 3, 4, 17, og 18, samt 22.


Her efterses, om hække er klippet, er inden for den tilladte højde, at der ikke forekommer ukrudt under hække, at selve kolonihaven fremstår plejet (og ikke ligner en ukrudtsmark, har byggematerialer eller affald flydende over alt), at der ikke forekommer ukrudt på stiarealer udenfor kolonihavens område, at der er tydeligt nummer og navn på huset, opsat postkasse, m.v.


Hvis der konstateres mangel på opfyldelse af reglerne, vil der i første omgang leveres en seddel med de ting som skal udbedres. Sker der løbende påtaler eller ingen udbedring, kan foreningen beslutte at få foretaget udbedringen af relevant håndværker for ejerens regning. 

I særlige tilfælde kan det komme på tale at ophæve medlemskabet af andelshaveforeningen.


Medlemmer må indrette sin have som man ønsker. Om det er mange blomster, græs eller fliser over alt, krukker mv.