VELKOMMEN TIL

ANDELSHAVERNE STUVEHØJGAARD


Nyhedsbreve


Bestyrelsen skriver løbende nyhedsbreve om haven generelt.

Læs alle vores nyhedsbreve herunderInformation


Når noget ikke kan vente til nyhedsbrevene, opdaterer vi dels her på forsiden - og dels på vores informationsside.Bestyrelsesmøder


Foreningens bestyrelse afholder møde ca. en gang om måneden. Her behandles sager der er aktuelle for foreningen. ligesom beboerhenvendelser tages op. 


Generalforsamling


Der afholdes ordinær generalforsamling en gang om året. Læs om tidligere generalforsamling om den kommende 


NYTTIG VIDEN & ARRANGEMENTER

15. april 2024 - Generalforsamling

Mandag den 15. april 2024 afholdes der ordinær generalforsamling.

Der er indkaldt officielt til den. Har du overset indkaldelsen, så læs alt om årets generalforsamling, hvor forslag til afstemning også kan læses >>>


Generalforsamlingen afholdes i Tapeten, Lille sal. Magleparken 5, 2750 Ballerup kl. 18:30-21:30.


Vi mangler et bestyrelsesmedlem, en suppleant og en kassere. Derudover er vi interesseret i et medlem eller to til vurderingsudvalget og evt. et medlem også til festudvalget. 


Så mød op til gode snakke og afstemninger om forslagene - og stil op, så foreningen får nye medlemmer, nye interesserede og vi fortsat kan have mange udvalgsaktive, der vil være med til at vedligeholde alt det gode der er i vores forening.Har du betalt din haveleje efter vi har fået ny administrator?

Vi er pr. 1. januar 2024 overgået til ny administrator og derfor skal alle betalingsserviceaftaler laves påny. Du er som haveejer selv ansvarlig for at få det gjort. 


Har du tilmeldt dig Betalingsservice trækker 2. kvartal den 30. april. Og 3. kvartal skulle gerne trækkes den 1. juli, hvorefter det gerne skulle køre "ordentligt" igen med den 1. i hvert kvartal.


Har du ikke modtaget dit girokort, skal du selv indbetale din haveleje for alle kvartaler du mangler. Læs nyhedsbrevet fra marts for yderligere information. 


Husk du selv er ansvarlig for at holde din adresse ajour i Kolonihaveportalen. Vejledningen finder på vores kontaktside her >>


Containergården er nu åben

Nu kan du igen aflevere dit affald i containergården. 

Men husk nu ...


* Sorter dit affald

* Brug små poser, ikke store sække, som fylder en hel container

* Overvej om noget af dit affald kan vente til næste gang her i opstarten - vi ved, der er mange, som rydder ekstra ud i starten af sæsonen, og vi har ikke kapacitet til de mængder

* Er en container fyldt, så brug en anden

* Er alle containere fyldte, så tag dit skrald med hjem og vent på at Vestforbrænding har tømt beholderne, så vi ikke er nødt til at låse af for hele containergården


Du kan se, hvad der tømmes hvornår i tømmekalenderen, hvor du skal finde Stuvehøjgaards alle 2 (Miljøspot) - det er vigtigt at få "(Miljøspot)" med