CONTAINERGÅRDEN


Medlemmer kan benytte haveforeningens containergård for aflevering af dagrenovation, småt brændbart (under 1 meter), batterier og haveaffald.


For alle containere gælder, at hvis de overfyldes, så låget ikke kan lukkes, bliver de ikke tømt.

Hvis du oplever, at alle containere er fyldte, er du derfor nødt til at tage dit affald med tilbage og aflevere det når førstkommende tømning har fundet sted. 

Overfyldte containere kan i værste fald medføre, at hele gården må låses af. 


Se hvornår affaldet tømmes

Se mere på Tømmekalender. Du skal vælge Stuvehøjgaards Alle 2 (Miljøspot), 2750 Ballerup for at se kalenderen.


Åbningsdage og tider

Containergården har åben hver dag i sommerhalvåret fra 1. april til 1. oktober.


Ved anvendelse af kolonihaven om vinteren (efter gældende regler jf. deklarationen), hvor containergården er lukket, skal man selv afskaffe sit affald på anden vis.


Ingen store sække i containerne

Der må ikke smides store sække i containerne. Hverken i grøncontaineren eller affaldscontainerne. 

Lægges der store sække i affaldscontainerne fylder de typisk en hel container, så pladsen ikke udnyttes til fulde.


Haveaffald
Der må ikke smides sække i containeren. Kommer du med dit affald i poser, skal disse tømmes. Brug skubbepinden når du tømmer haveaffald, så vi mindsker spildplads og dermed undgår mange ekstra tømninger, som er dyre for foreningen. 

Har du meget haveaffald, og er det muligt for dig at aflevere det på genbrugspladsen, afbefaler vi dette af hensyn til haveejere uden bil, og den omkostning der er forbundet med tømning af grøntcontaineren.

Papir, glas og flasker
Blade og aviser kan afleveres i den opsatte container ude foran containergården eller ved indkørslen på Ågerupvej. 

Flaskecontaineren står også ude foran containergården. 

Glas/flasker tømmes 1 gang om ugen - som udgangspunkt om tirsdagen

Restaffald

Tømmes 1 gang om ugen - som udgangspunkt om fredagen

Madaffald

SKAL leveres i kommunens grønne madaffaldsposer.

Tømmer 1 gang om ugen - som udgangspunkt om fredagen

Plastaffald

Tømmes hver 14. dag - som udgangspunkt i ulige uger om tirsdagen

Pap

Tømmes en gang om ugen - som udgangspunkt om torsdagen


Metal

Tømmes en gang om måneden - se evt. tømmekalenderen


Nærmeste genbrugsstationer

Smørum Genbrugsstation
Hassellunden 2B
2765 Smørum


Åbningstider og dage (vejledende)
Kl. 10.00 – 18.00 i månederne marts-oktober (lukket hver torsdag)
Kl. 10.00 – 17.00 i månederne november-februar (lukket hver torsdag)
Derudover holdes der lukket den 24., 25., 26. december samt den 31. december og den 1. januar

Ballerup Genbrugsstation
Energivej 44
2750 Ballerup


Åbningstider og dage (vejledende)
Bemandet alle dage kl. 10.00 – 18.00
Ubemandet alle dage kl. 18.00 – 10.00, det kræver dog tilmelding her


Øvrige genbrugsstationer via Vestforbrænding
Se mere her