BESTYRELSEN INFORMERER


Ny vicevært:

Pr. 1. april er det Gunnar Berg, som er foreningens vicevært. 


Har du oplyst de rigtige kontaktinformationer?:

Det er vigtigt, at du har oplyst de rigtige kontaktinformationer i Kolonihaveportalen, så vi kan få fat i dig, hvis der opstår behov (fxf ifm. vandskader eller lign), ligesom vi sender vigtige informationer på e-mail.

Du skal selv sørge for at ajourføre dine kontakdata og løbende sikre, at det er de rigtige, som står i vores kartotek. 

Så tjek gerne, at det er korrekt adresse og at vi også har din e-mail og dit telefonnummer.

Du kan tjekke, hvilke informationer vi har på dig ved at følge vejledeningen på vores kontaktside >>


Containergården - manglende tømning pga. overfyldning:
Der har været mange problemer med manglende tømning af alle affaldscontainere, fordi de overfyldes, og så bliver de ikke tømt. Containere tømmes kun, når låget kan lukkes helt på containerne.

Så hvis du står med affald, hvor alle passende containere er overfyldt, så er du nødt til at tage det med tilbage til dit hus, og vente på, at tømningen er sket. 

I 2023 blev kapaciteten på containere øget med 15%. og er umiddelbart på maksimalt plads. 

Den måde tømninger faktureres på gør, at vi ikke bare kan betale for ekstra containere eller for ekstra tømninger, ligesom der ikke kan tilkøbes tømning oftere end de 34 gange om året der allerede sker. 


Bestyrelsen ønsker at bevare ordningen med, at containergården er åben hver dag i sæsonen, og ikke gå tilbage til 2 ugentlige åbningsdage med begrænset åbningstid. Men det kan kun blive ved at fungere, hvis containerne ikke gang på gang overfyldes. 

Du kan se næste tømning i de forskellige grupper på de printede oversigter i containergården, ligesom du kan søge det frem i  tømmekalenderen her. 


Containergården er beregnet på alm. husholdningsaffald. Har man større mængder affald, skal det afskaffes et andet sted. 

Husk også at aflevere dit affald ofte, så du ikke samler store mængder sammen. Og benyt de alm. små affaldsposer i stedet for store sække, som ofte optager næsten en hel container alene. 


Hvis containergården i længere tid er overfyldt, kan det betyde, at hele gården aflåses, hvilket betyder at man ikke kan komme af med noget affald overhovedet. 


Facebook
Følg med i vores lukkede Facebookgruppe, som kun er for haveejere. Her informerer bestyrelsen løbende om nyheder, som du ligeledes kan læse her på hjemmesiden, og ellers kan Facebookgruppen bruges til at komme i kontakt med dine med-kolonister eller dele ting. 
Husk, at bestyrelsen ikke sagsbehandler på Facebook - her skal du i stedet skrive til os på kontakt@stuvehoejgaard.dk

Ansøg om medlemskab her >>