BESTYRELSEN INFORMERER


Containergården - manglende tømning pga. overfyldning:
Opsummering af sæsonen 2022 og 2023

Der har været mange problemer med manglende tømning af alle affaldsdcontainere, fordi de overfyldes, og så bliver de ikke tømt. Containere tømmes kun, når låget kan lukkes helt på containerne.

Så hvis du står med affald, hvor alle passende containere er overfyldt, så er du nødt til at tage det med tilbage til dit hus, og vente på, at tømningen er sket. 

I 2023 blev kapaciteten på containere øget med 15%. og er umiddelbart på maksmialt plads. 

Den måde tømninger faktureres på gør, at vi ikke bare kan betale for ekstra containere eller for ekstra tømninger, ligesom der ikke kan tilkøbes tømning oftere end de 34 gange om året der allerede sker. 


Bestyrelsen ønsker at bevare ordningen med, at containergården er åben hver dag i sæsonen, og ikke gå tilbage til 2 ugentlige åbningsdage med begrænset åbningstid. Men det kan kun blive ved at fungere, hvis containerne ikke gang på gang overfyldes. 

Du kan se næste tømning i de forskellige grupper på de printede oversigter i continergården, ligesom du kan søge det frem i  tømmekalenderen her. 


Containergården er beregnet på alm. husholdningsaffald. Har man større mængder affald, skal det afskaffes et andet sted. 

Husk også at aflevere dit affald ofte, så du ikke samler store mængder sammen. Og benyt de alm. små affaldsposer i stedet for store sække, som ofte optager næsten en hel continer alene. 


Hvis continaergården i længere tid er overfyldt, kan det betyde, at hele gården aflåses, hvilket betyder at man ikke kan komme af med noget affald overhovedet. 


Vedr. luftventiler der er fjernet:

Er din luftventil i brønden fjernet ifm. udskiftningen af vandmåleren, skal du senest den 1. juni 2023 give besked til bestyrelsen, hvis du ønsker, at denne genetableres. Send en mail til kontakt@stuvehoejgaard.dk og husk at angive din haveadresse og et telefonnummer vi kan kontakte dig på


Facebook
Følg med i vores lukkede Facebookgruppe, som kun er for haveejere. Her informerer bestyrelsen løbende om nyheder, som du ligeledes kan læse her på hjemmesiden, og ellers kan Facebookgruppen bruges til at komme i kontakt med dine med-kolonister eller dele ting. 
Husk, at bestyrelsen ikke sagsbehandler på Facebook - her skal du i stedet skrive til os på kontakt@stuvehoejgaard.dk

Ansøg om medlemsskab her >>