BESTYRELSEN INFORMERER


Vedr. luftventiler der er fjernet:

Er din luftventil i brønden fjernet ifm. udskiftningen af vandmåleren, skal du senest den 1. juni 2023 give besked til bestyrelsen, hvis du ønsker, at denne genetableres. Send en mail til kontakt@stuvehoejgaard.dk og husk at angive din haveadresse og et telefonnummer vi kan kontakte dig på


Ny hjemmeside:
Søndag den 9. april

Vores gamle hjemmeside stoppede pludselig med at virke, og i den forbindelse besluttede vi at lave en ny. Det er den, du læser på hér, og vi har kopieret al materialet med over. Ifm. flytningen kan der være sket ét og andet hist eller hér. Så opdager du noget, du synes mangler, så giv lyd. Vi arbejder også på at få sat kontaktformularer osv. på, men det kommer hen ad vejen. God fornøjelse med den nye side.


Containergården er åben:
Lørdag den 1. april

Containergården er nu igen åben, da sæsonen er startet.

Husk reglerne: Ingen storskrald - der skal sorteres korrekt - hvis alle spande i én kategori er fuldt, kan du ikke smide det i en anden, og du må ikke stille det på jorden. Tag i stedet affaldet med hjem, kontakt bestyrelsen og afvent, at spandende tømmes. Hvis spandende er overfyldte eller der står skrald omkring spandende, bliver de ikke tømt.


Leje af fælleshuset

Torsdag den 9. juni 2022
Fra og med den 1. juli 2022 stiger udgiften for leje af Fælleshuset fra DKK 2.100,00 til DKK 2.500,00 for en weekend. Det skyldes øgede udgifter til rengøring og diverse forbrugsafgifter. Aktuelle bookninger berøres ikke.


Udgifter til valuar

Torsdag den 12. maj 2022
Fra og med den 1. maj 2022 koster det DKK 2.000,00 at sælge sin andel. Beløbet skal, jf. GF 2021, dække de øgede udgifter til valuar.


Tilbageholdelse af penge ifm. salg

Torsdag den 12. maj 2022

Derudover er det besluttet, at der fremover vil blive tilbageholdt DKK 3.000,00 til evt. efterbetaling for vand.


Facebook
Følg med i vores lukkede Facebookgruppe, som kun er for haveejere. Her informerer bestyrelsen løbende om nyheder, som du ligeledes kan læse her på hjemmesiden, og ellers kan Facebookgruppen bruges til at komme i kontakt med dine med-kolonister eller dele ting. 
Husk, at bestyrelsen ikke sagsbehandler på Facebook - her skal du i stedet skrive til os på kontakt@stuvehoejgaard.dk

Ansøg om medlemsskab her >>