Bestyrelsen 2022/2023

Formand

Inge Holtkøtter

Kasserer

Kirsten Hasman

Næstformand

Karen Busted Stengelhøj

Øvrige bestyrelse

Steen Rejnegaard
Janni Clausen

Fawad Khasadar
Hajar Jai

Suppleanter

Ole Pedersen

Om bestyrelsesarbejdet og hvordan man bliver en del af det


Alle haveejere kan stille op til bestyrelsen


Bestyrelsen vælges til generalforsamlingen. 

Man vælges for 2 år af gangen.


Formand og kasserer vælges på generalforsamlingen.


Vi holder møde én gang om måned.

I april-oktober holdes møderne i haveforeningens hovedhus, men møderne den resterende del af året afholdes hos skiftende bestyrelsesmedlemmer.


Bestyrelsen tager sig af henvendelser om vidt og bredt vedr. foreningen, holder samtaler med nye haveejer, står for standerhejsningen og mange andre spændende ting.