Årshjul i Stuvehøjgaard

Årshjulet er primært en rettesnor ift. arbejde for bestyrelsen - men det kan være dejligt at følge med i for alle haveejere

Opdateret august 2023

Januar

 • Planlægning og tilrettelæggelse af generalforsamling, herunder datofastsættelse, lokalebooking, aftale med revisor, udarbejdelse af dagsorden, regnskab og budget samt evt. indkøb af vand, kuglepenne, mm.
 • Rekvirere ny valuarvurdering


Februar

 • Endeligt budgetforslag udarbejdes
 • Udkast vedr. regnskab gennemgås og færdiggøres
 • Standerhejsning ultimo marts planlægges. Der inviteres via Facebook, hjemmeside og opslag i tavlerne
 • Vandregnskab gennemgås, godkendes og uddeles i haverne
 • Opkrævning og evt. regulering i forbindelse med lejeopkrævning pr. 1. april


Marts

 • Indkaldelse og dagsorden til generalforsamling, inkl. regnskab, budget og beretning, udsendes og offentliggøres på hjemmeside


April

 • Generalforsamling afholdes
 • Hjemmeside ajourføres i forhold til bestyrelsesoplysninger mm.
 • Kolonihaveforbundets portal ajourføres i forhold til nye bestyrelsesmedlemmer
 • Referat fra generalforsamlingen offentliggøres på hjemmesiden og sendes i underskrevet stand til bank, Kolonihaveforbundet og revisor
 • Bestille slaggeslåning til primo juni


Maj

 • Udarbejdelse af opgaveliste for det kommende år, samt fordeling af opgaver i bestyrelsen
 • Planlægge havevandring i juni
 • Tale med Festudvalget om årets Sankthansfest

 

Juni

 • Evaluere diverse kontrakter – er der behov for justering og nye aktører?
 • Havevandring – afholdes umiddelbart efter Sankthans jf. ordensreglerne
 • Der inviteres via Facebook, hjemmeside og opslag i tavlern
 • Regnskabet for Sankthans laves hurtigst muligt efter afholdelsen

 

Juli

 • Evaluering af samarbejdet med diverse udvalg, vicevært, revisor og administration, herunder et kig på, om der er behov for justeringer
 • Opfølgning på havevandringen
 • Tale med festudvalget om familiefesten

 

August

 • Der inviteres via Facebook, hjemmeside og opslag i tavlerne
 • Regnskab for familiedagen laves hurtigst muligt efter afholdelsen

 

September

 • Planlægge afsluttende havevandring
 • Planlægge afslutningsfest for alle udvalgsaktive
 • Udarbejde oversigt over containergården – åbne og lukke fordeling i vinterhalvåret

 

Oktober

 • Huske, ifm. udsendelse af nyhedsbrev, at minde haveejere om at lukke for vandet
 • Tage standeren ned
 • Afsluttende havevandring, hvor første havevandring medtages ift. evt. indsatser
 • Afslutningsfest for alle udvalgsaktive

 

November

 

 

December

 • Sikre at hovedmåleren og samtlige 224 bimålere aflæses den 31. decemberUdover ovenstående aktiviteter laves der løbende

 • Afholde godkendelsessamtaler med nye købere
 • Udarbejde og ophænge/udsende nyhedsbreve
 • Tilsyn med pumperne
 • Legepladserne tilses og vedligeholdes
 • Foreningens grønne områder, træer mm. skal vurderes i forhold til pleje og vedligeholdelse
 • Kontakt med BA Technologies
 • Opdatere hjemmesiden
 • Vedligeholde Facebookgruppen ift. medlemmer