VURDERINGS- OG BYGGEUDVALGET


Udvalgsmedlemmer


Frank H. Pedersen

Kim Espenhein Sørensen

Henning Birch Hansen

Gunnar Berg


Formål

Vurderings-/byggeudvalget har til formål - på kolonihaveforeningens vegne - at tilsikre, at vurderinger af kolonihavehuse finder sted i overensstemmelse med Kolonihaveforbundets regler for vurderinger.

Vurderings-udvalget har ligeledes til formål, at udstede igangsætnings-tilladelser inden bygning finder sted. Dette omfatter såvel kolonihavehus, redskabsbygning, legehus, samt drivhus.

Udbyggelse/tilbygning skal tilsvarende godkendes inden arbejdet igangsættes.

Deklarationen og byggeregler lægges her til grund for tilladelser.

Vurderings-udvalget har endvidere til formål, at udstede ibrugtagnings-tilladelse ved besigtigelse


Ansvarsområde

Vurderings-udvalget har over for Bestyrelsen ansvaret for, at samtlige regler (gældende deklaration og byggeregler) nøje bliver overholdt. Her skal tilsikres, at de til enhver tid gældende vurderings-regler nøje bliver fulgt, således at eventuelt sagsanlæg kan imødegås.

Vurderings-udvalget kan til enhver tid tage direkte kontakt til Ballerup Kommune, dersom der er eventuelle tvivlstilfælde.


Uddannelse

Det forudsættes, at personer der indgår i vurderings-udvalget, har gennemgået vurderingskursus, der gennemføres af Kolonihaveforbundet i Danmark.